دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای به «منتشرکنندگان محتوای خلاف واقع» هشدار داد. در بخشنامه محمد موحدی آزاد به دادستان‌های عمومی و انقلاب ایران آمده است: «لازم است با اتخاذ تدابیر لازم با افرادی که با سوء استفاده از فضای مجازی در مورد این حادثه تألم‌بار مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین می‌کنند مطابق مقررات برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده صورت گیرد.»