در جلسه فوق العاده دیروز هیات وزیران، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با حکم مدیر قوه مجریه، رئیس کمیته تشییع شد. به گزارش مهر، در این جلسه مقرر شد جهت برگزاری مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و هیأت همراه کمیته‌ای با مدیریت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شود.