نماینده مردم میانه در مجلس، در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر شفاهی یادآور شد: در این دوره از انتخابات شاهد بروز پدیده پول‌پاشی و خرید و فروش رأی به صورت گسترده به ویژه در شعب اخذ رأی در مناطق حاشیه شهر و مراکز روستایی پرجمعیت بودیم. به گزارش ایلنا، مرتضی حسینی با بیان اینکه سکوت و نادیده گرفتن مسئولان ذیربط از خود این پدیده خطرناک‌تراست، عنوان کرد: چرا که این نحوه برخورد و تسامح با آن زمینه رشد و تقویت این راهبرد و تاکتیک کثیف در صحنه رقابت‌های انتخابات آتی را در پی خواهد داشت.