وزیر خارجه ایران در دیدار با سارباناندا سونوال وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های جمهوری هند گفت: رویکرد ما به روابط با هند راهبردی است و آمادگی داریم در ظرفیت‌های دوجانبه و چندجانبه و در چارچوب سازمان‌های بریکس و شانگهای همکاری‌های خود را با هند بیش از پیش گسترش دهیم. حسین امیرعبداللهیان، با بیان اینکه ایران، هند را شریکی قابل اعتماد می‌داند، انعقاد قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های بندر شهید بهشتی چابهار و تقویت همکاری‌ها در کریدور شمال و جنوب را  فرصتی بسیار مهم در گسترش حجم مناسبات تجاری دو کشور ارزیابی کرد.