عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشور در تذکری گفت: دولت با کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است.» بررسی رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چندین نوبت است که در دستور رسیدگی مجلس قرار دارد، نمایندگان اصرار بر تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت این لایحه در خانه ملت دارند.