به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این جلسه موارد اعلام وصولی قرائت شد که بر اساس آن تعدادی از نمایندگان درخواست کرده‌اند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، طبق اصل 85 قانون اساسی انجام شود.