عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس به جماران گفت: یک عده در کشور به این نتیجه رسیدند که هر چقدر مردم ناراضی‌تر باشند، کمتر پای صندوق می‌آیند و این امر به نفع آن‌ها است، این اتفاق نیز در انتخابات مجلس افتاد و این دستاورد را برای ریاست جمهوری تقویت می‌کنند. جلال رشیدی کوچی، در پاسخ به اینکه آیا مجلس دوازدهم این قدرت را دارد که رو به روی برخی تصمیمات بایستد، اظهار کرد: من خیلی امیدی ندارم. شاید تک صداهایی وجود داشته باشد اما با ترکیبی که وارد مجلس دوازدهم شدند، جبهه‌ی تندرو تقویت خواهد شد.