«پلیس حسب وظیفه تذکر می‌دهد، چرا ناراحت می‌شوند؟ وقتی که در مواجهه با آن می‌توان گفت چشم، اشکالی دارد؟ برای نمونه حین رانندگی وقتی پلیس تذکر می‌دهد که کمربند ببندید یا با سرعت مطمئن رانندگی کنید، ناراحت می‌شوید و یا به تذکر او گوش می‌دهید؟ مشخص است که گوش می‌کنید چرا که این نکته را پذیرفتید.» 

این عبارات را محمد رویانیان، در دفاع از رویکرد جدید در مورد حجاب و اجرای طرح نور می‌گوید. او که در سابقه‌اش ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را نیز دارد، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، تاکید می‌کند؛ «در طرح نور بیش از ۹۰ درصد مواجهه پلیس با بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها در تهران و شهرهای بزرگ ارشادی و تذکر لسانی بوده است، لذا سرکوبی انجام نشد.»

به گفته وی، «هر اقدامی که پلیس انجام می‌دهد انگ گشت ارشاد و برخورد امنیتی و اخلاقی می‌زنند. حال آنکه در ماجرای طرح نور پلیس سرکوب‌گری نکرده است و برخورد‌ها ارشادی و لسانی بوده است.» رویانیان در ادامه این گفت‌وگو افزود: «در همه ادیان اعم از اسلام، مسیحیت و یهودیت کشف حجاب و پوشش بدن‌نما حرام است، اینکه اروپا امروزه مردم خود را استحاله کرده و حجاب را آزاد کرده به این دلیل است که بتوانند بر مردم تسلط پیدا کنند. حجاب نشان‌دهنده ارزش قائل شدن حکومت برای زنان است، چرا وقتی پلیس تذکر می‌دهد ناراحت می‌شوند؟ بگویند چشم.»

به گفته رئیس‌ پلیس سابق راهنمایی و رانندگی ناجا، در همه دنیا پلیس در زمینه انضباط اجتماعی دخالت و حتی برخورد می‌کند و با مردم به شدت درگیر می‌شود. مثل همین برخورد پلیس در امریکا و اروپای به اصطلاح مهد تمدن و آزادی.

 رویانیان ادامه داد:‌ «بنده اصلاً اعتقاد ندارم که چاره کار حجاب برخورد پلیسی است. چاره کار برخورد فرهنگی و اصلاح نگاه و ذهنیت مردم است. مسئله بی‌حجابی مصداق بی‌حرمتی به جامعه است و در همه ادیان به آن توجه شده است. اگر زن روسری از سرش بردارد، کار به جا‌های دیگر می‌رسد.»