«نیچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق، در رأس هیاتی عالی رتبه از مقامات اقلیم کردستان، وارد تهران شد. به گفته ناظم دباغ، نماینده حکومت اقلیم کردستان در تهران، در مورد اهداف سفر «نیچیروان بارزانی» به ایران گفت: رئیس اقلیم کردستان، با هدف تقویت روابط دو جانبه ایران و اقلیم کردستان، بررسی مهمترین مسائل منطقه، گسترش روابط تهران - اربیل و... به تهران سفر کرده است و با مقامات عالی رتبه ایران، دیدار و گفتگو می‌کند.