سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دیروز از سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی به ایران در ا‌وایل هفته آینده خبر داد.  براساس اعلام بهروز کمالوندی، رافائل گروسی در این سفر ضمن شرکت و سخنرانی در اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران، با مقامات ایرانی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. این کنفرانس قرار است ۱۷ تا ۱۹ اردیبهشت در اصفهان برگزار شود.