وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی به نفع بریتانیا نیست.  به گزارش دویچه‌وله فارسی، دیوید کامرون در نشست یک کمیته در پارلمان این کشور، افزود: این اقدام می‌تواند به قطع مناسبات دیپلماتیک بریتانیا با ایران منجر شود.