بی بی سی جهانی در گزارشی ادعاهای تازه‌ای را درباره‌ی مرگ نیکا شاکرمی مطرح کرده که تفاوت‌های آشکاری با روایت رسمی از این رخداد دارد. در این گزارش ادعا شده که خانم شاکرمی در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود و در نهایت جان خود را از دست داده است. گزارش همچنین ادعاهایی درباره تجاوز و شکنجه نیکا شاکرمی مطرح کرده که منجر به مرگ وی شده است. تا لحظه‌ی تنظیم و نشر این خبر نهادهای رسمی واکنشی به ادعاها و اتهامات مطرح‌شده در گزارش بی‌بی‌سی جهانی 

نداشته‌اند.