معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور گفت: رئیس‌جمهور دستور داده تا ۳ میلیارد یورو در اختیار نیرو‌های مسلح قرار داده شود تا به‌سرعت فرآیند انسداد مرز‌ها را آغاز کنند به گزارش فارس، سیدمجید میراحمدی با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویت‌های کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است. وی درباره آخرین اقدامات درباره فنس‌کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت رئیسی تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.