وزیر دفاع روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود، آمادگی مسکو برای گسترش همکاری‌های نظامی با ایران را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، «سرگئی شویگو» در دیدار با «محمدرضا آشتیانی» در حاشیه نشست وزرای دفاع سازمان همکاری شانگ‌های در آستانه، گفت: ما آمادگی خود برای پیشرفت و گسترش بیشتر همکاری سودمند دوجانبه نظامی و همکاری نظامی-فنی را اعلام می‌کنیم. تاکید شویگو بر آمادگی مسکو برای گسترش همکاری‌های نظامی با ایران با وجود پابرجا بودن ادعای غرب درباره حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین انجام شده است.