پارلمان اروپا در حمایت از مسائل حقوق بشری قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» محکوم شده است. به گزارش ایرنا؛ در این قطعنامه، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.  قانون‌گذاران اروپایی همچنین، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده‌اند.