آرژانتین خواستار دستگیری احمد وحیدی، وزیر کشور ایران شده است.  در بیانیه وزارت خارجه آرژانتین با تکرار ادعای نقش وحیدی در بمب‌گذاری یک مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس در 30 سال گذشته؛ آمده است که این کشور از اینترپل خواسته است تا احمد وحیدی را دستگیر کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده «آمیا» را به شدت محکوم کرد.  کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضایی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، تأکید کرد اتهامات مطروحه در پرونده علیه شهروندان ایرانی فاقد اعتبار بوده و طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.  کنعانی به مقامات آرژانتینی توصیه کرد از طرح اتهامات بی‌پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.