نایب رییس کمیسیون امنیت ملی در واکنش به اظهارات یک نماینده گفت: به عنوان عضو کمیسیون تخصصی عرض می ‌کنیم که ما هیچگونه سلاح هسته ای نه ساخته‌ایم و نه داریم؛ من تعجب می کنم از این نماینده که واقعا می خواهد کجا آزمایش کند؟ چون اطلاعات درستی ندارند حرف های غیردقیق مطرح می کنند.

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ شهریار حیدری نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص توییت یکی از نمایندگان که اشاره غیرمستقیمی به تولید و آزمایش سلاح هسته‌ای داشت، گفت: به عنوان کمیسیون تخصصی عرض می‌کنیم که ما هیچگونه سلاح هسته ای نه ساخته‌ایم و نه داریم؛ من تعجب می کنم از این نماینده که واقعا می‌خواهد کجا آزمایش کند، کجا هست؟ چه کسی دارد؟

وی افزود: حالا ممکن است ایشان منظورش چیز دیگری باشد و تعبیر درستی از صحبت ایشان نشده باشد اما اگر واقعا به این صراحت صحبت کردند من هم به صراحت عرض می‌کنم که نه دنبال ساخت و نه دنبال استفاده از این سلاح نیستیم.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با تضعیف وزارت خارجه با چنین اظهارنظرهایی، گفت: ببینید دستگاه دیپلماسی دارد تلاش خود را برای توسعه رابطه ایران با دیگر کشورها انجام می دهد، متاسفانه برخی از این اظهارنظرهای غیرکارشناسی و به دلیل عدم اطلاعات درست است، چون اطلاعات درستی ندارند حرف های غیردقیق مطرح می کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین این موضوع از اساس تکذیب می شود چراکه فتوای مقام معظم رهبری وجود دارد و رعایت آن یک ضرورت است، از نظر عقلی و منطقی نیازی به استفاده از آن نداریم از نظر قدرت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و استراتژی هم ما نیازی به تولید سلاح هسته ای نداریم. حیدری خاطرنشان کرد: ما دانش تولید هر نوع سلاحی را داریم اما دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیستیم همانطور که دانش تولید موشک و ماهواره‌بر داریم این ها را داریم اما چیزی که ضرورت کشور است را تولید می‌کنیم. یادآور می‌شود کریمی قدوسی دیروز در توئیتی نوشت: در صورت صدور اذن، تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله است