نمایندگان مجلس دیروز بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع را آغاز کردند و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این باره، مواد یک و ۲ این طرح  به تصویب رسید. با تصویب مواد ۳ و ۴ این طرح نیز به سپند مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند. نمایندگان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.