به گزارش ایلنا، حبیب الله دهمرده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اداره سیستان و بلوچستان با روش‌های کهنه، معمول و متداول اصلا مقدور و جوابگو نیست؛ ضرورت دارد در این زمینه روش‌های علمی و کارشناسی جایگزین روش‌های سنتی شود و تقسیم استان به عنوان یک ضرورت و فرصت مدنظر قرار گیرد. وی توضیح داد که وسعت این استان از ۹ استان کشور بیشتر است ولی بودجه عمرانی آن از یک سوم کمتر است.