عصر دیروز جلسه‌ای به دعوت حمید رسایی منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم با حضور جمعی از منتخبان دوره جدید مجلس برگزار شد. به گزارش ایلنا، یک ماه دیگر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و از هفتم خرداد ماه دوازدهمین دوره مجلس آغاز خواهد شد. در دوره جدید مجلس برخلاف دوره کنونی انتخابات هیات رییسه و جایگاه ریاست دوره آینده محل بحث و تحلیل فراوان شده است، کرسی‌ای که در مجلس یازدهم اگرچه به طور ثابت ریاست قالیباف را بر خود دید اما هر ساله موضوعی چالشی میان او و منتقدانش بوده است. در روزهای نخست پس از انتخابات حجم اظهارنظرها و واکنش‌های مجازی به قدری افزایش پیدا کرده بود که مورد تذکر رهبری قرار گرفت و ایشان فرمودند: «منتخبان مجلس جدید مراقبت کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در کام مردم و فضای سیاسیِ با طراواتِ کشور تلخ شود، ضمن اینکه اگر مجلس دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‌ بندی‌های گوناگون شود، از کار اصلی خود باز می‌ماند.» حال به نظر می‌رسد منتقدان و مخالفان قالیباف در روزهای پایانی مجلس یازدهم و در آستانه شروع به کار مجلس جدید وارد فاز تازه فعالیت های خود شده‌اند؛ در همین راستا شنیده می‌شود عصر امروز جلسه‌ای به دعوت حمید رسایی منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم با حضور جمعی از منتخبان دوره جدید مجلس برگزار خواهد شد. احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح می‌شود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد. این احتمال وجود دارد که اگرچه محوریت این جلسه با رسایی است اما برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.