به گزارش عصرایران، دولت اعلام کرد با توجه به عدم تمایل به تداوم عضویت در برخی مجامع بین‌المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع را به مجلس تقدیم کرده است. بر این اساس ایران از عضویت در «شورای بین‌المللی موزه‌ها» که در زمان تصویب با وزارت فرهنگ و ارشاد همکاری داشته و شورای بین‌المللی محوطه‌ها و بنا‌ها (ایکوموس) که همکاری‌هایی با وزارت علوم (وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت) داشته و همچنین «شبکه سازمان‌های علمی جهان سوم» انصراف داده است. در پی این لغو عضویت، ایران پرداخت حق عضویت به آن‌ها را نیز قطع 

خواهد کرد.