معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به تلاش‌ها ناتو برای افزایش حضور نظامی در شمالگان، گفت روسیه پاسخ متناسبی به این اقدام خواهد داد. الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه ناتو قصد دارد حضور خود در شمالگان را با تاسیس مقرهای فرماندهی جدید تقویت کند، گفت روسیه پاسخ مناسبی به این اقدام خواهد داد. این دیپلمات روس با بیان اینکه این مراکز فرماندهی و سازوکار کارکنان آن‌ها به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو مرتبط است، گفت که در واقع پیوستن به ناتو با اجرای چند پروژه زیرساخت همراه خواهد بود، از جمله موارد مربوط به امضای توافقنامه‌های امنیتی دوجانبه با آمریکا که بر اساس آن‌ها ۱۷ تاسیسات در قلمرو فنلاند ساخته شده و در اختیار نیروهای مسلح آمریکا قرار خواهد داشت. گروشکو درباره پاسخ احتمالی روسیه گفت همانطور که رئیس‌جمهور روسیه اظهار کرده، واکنش ما متناسب با تهدید خواهد بود.