فعال سیاسی اصولگرا به برپایی نماز جمعه تهران به امامت کاظم صدیقی واکنش نشان داد. محمد مهاجری نوشت: «می‌گویند ستاد نمازجمعه به این دلیل با حضور آقای کاظم صدیقی موافقت کرد که بیاید وجمعیت ناچیز نمازگزاران را ببیند و ماستش را کیسه کند. ‌حالا دیدید که آمد و متنبه هم نشد و تازه طلبکار هم بود؟ ‌حرمت نمازجمعه را به خاطر دفاع از کسی که متدینین هم از او شاکی‌اند، شکستید. ارزشش را داشت؟»