به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به صدور کارت هوشمند برای اتباع گفت: کارت هوشمند اتباع، شناسنامه نیست و برای شناسایی اتباع بیگانه است. وی توضیح داد: گردش مالی اتباع بیگانه کم نیست و کارت هوشمند برای شناسایی آمار، ارقام و رصد مالی است تا متوجه شویم آیا دارایی‌شان به ارز تبدیل می‌شود و یا به خارج از کشور می‌رود؛ به همین دلیل باید دید که سرمایه‌شان به چه چیزی تبدیل می‌شود.