فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: رئیسی شجاعت تغییر کابینه را ندارد. تغییر در کابینه شجاعتی می‌خواهد که شاید دولتمردان این شجاعت را ندارند؛ اما واقعیت این است که ما احتیاج به تغییرات داریم.  ناصر ایمانی در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: به نظر بنده مدت‌ها قبل یعنی بعد از به پایان رسیدن سال اول دولت رئیسی باید در کابینه اصلاح صورت می‌گرفت. این تغییر کردن هم به این معنی نیست که بلافاصله شرایط گل و بلبل می‌شود ولی در هر صورت وقتی از عملکرد یک سال برخی وزرا، معاون اول رییس جمهور و مسئولینی گذشت و عملکرد خیلی مثبتی نداشتند، باید نسبت به حضور آنها در کابینه بازنگری صورت می‌گرفت که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت البته تغییرات به معنای این نیست که ناگهان همه مشکلات حل شوند اما بهرحال می‌توانست این اتفاق صورت بگیرد.

رئیسی فقط یک وزیر را خودش برکنار کرده است

ایمانی درباره اینکه اصلاح کابینه در سال پایانی موثر خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: بله، اصلاح کابینه در سال پایانی دولت بر وضعیت موجود موثر است و نباید از تغییر مسئولان ترسید، تا جایی که بنده می‌دانم از ابتدای کار تاکنون رئیسی فقط یک وزیر را خودش برکنار کرده است، بقیه وزرا توسط دولت برکنار نشدند بلکه خودشان استعفا دادند، مسائل دیگری پیش آمده و یا توسط مجلس استیضاح شدند اما در مجموع شاید یک وزیر بنابر اراده دولت تغییر کرده که این اصلا امر خوبی نیست.

رئیسی سابقه اجرایی نداشته و طبیعی است کابینه را خوب نچیند

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که رئیسی سابقه کار اجرایی و مدیریت عالی نداشته است لذا طبیعی است وقتی در ابتدای ریاست جمهوری افرادی را انتخاب می‌کنند برخی از آنها خوب چیده نشده باشند، بنابراین می‌تواند در همان سال اول آنها را تغییر دهد اما این تغییرات انجام نمی‌شود و تصور هم نمی‌کنم این تغییرات امسال صورت بگیرند.