رئیس قوه قضاییه گفت: گفت: در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم؛ اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم؛ تاکید بنده از همان ابتدا آن بود که باید با به کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر بر مسوولیت اتحادیه ها، صنوف، اماکن و....) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم. به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع مدیران مسئول رسانه‌های کشور، همچنین تصریح کرد: امروز وضعیت امنیت روانی جامعه خوب نیست که باید دید این امنیت را چه کسی به هم می‌زند و آیا در همه این موارد دشمنان 

دخیل هستند.