در جلسه علنی روز گذشته مجلس، اغلب نمایندگان به انتقاد از نرخ ارز پرداختند. حسینعلی حاجی دلیگانی طی تذکری، تاکید کرد که وضعیت نرخ ارز و سکه همه زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و قیمت‌ها، ترمز بریده‌اند. سیدکاظم دلخوش اباتری هشدار داد با روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته باید منتظر بالاتر رفتن قیمت ارز و سکه بود. با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز تصریح کرد: این وضعیت نرخ ارز نگران فضای اجتماعی جامعه هستیم. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در خلال این اعتراضات گفت: در این خصوص جلسه‌ای در صحن برگزار خواهد شد و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.