معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور از ارسال پیام مکتوب ایران به آمریکا خبر داد.  به گزارش انتخاب، محمد جمشیدی نوشت: «‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی مکتوب به آمریکا هشدار داد در دام نتانیاهو نیفتد: کنار بکش تا ضربه نخوری. در پاسخ، آمریکا از ایران درخواست کرد که اهداف آمریکایی را نزند.»