تحلیل‌گر مسائل سیاسی گفت: یکی از چالش‌های اصلی حاکمیت، تندروهای مجلس دوازدهم است. قاعدتا این افراد تابع هیچ‌کس و هیچ‌جا نیستند و یک وضعیت روانشناسانه خاصی پیدا کردند که فقط از کسی که فرمان آتش و برخورد می‌دهد، اطاعت می‌کنند.  احمد زیدآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد پیش‌بینی خود از رویکرد مجلس دوازدهم در برخورد با چالش‌ها گفت: هنوز ترکیب دقیق مجلس دوازدهم روشن نیست اما برخی از نیروهای تندرویی که در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر انتخاب شدند، اعتماد به نفس بالایی پیدا کردند که می‌توانند ابتکار عمل را به دست بگیرند. 

دامن‌زدن به مسأله حجاب در مجلس آینده

زیدآبادی ادامه داد: به نظرم تندروها اگر هم بر مجلس مسلط نشوند که نمی‌شوند، نیروهای پرسروصدا و در عین‌حال نترسی هستند که سعی می‌کنند با طرح شعارهای مورد پسند رای دهندگانشان، اولا به مسأله حجاب هرچه بیشتر دامن بزنند و آن را به یک معضل و بحران تبدیل کنند و خودشان را عدالتخواه معرفی کنند و با برخی سرمایه‌های داخلی و ملی شروع به تنش کنند و همه را از سرمایه‌گذاری و خرده‌سرمایه‌گذاری‌ها بترسانند و سبب فرار سرمایه از کشور شوند. این فعال سیاسی تصریح کرد: در حوزه خارجی هم تلاش خواهند کرد که اساسا برجام به طور کامل کنار گذاشته شود و راه گفت‌وگو بسته شود. اگر لازم باشد، در واقع این افراد احتمالا برای اینکه این سیاست‌ها را پیش ببرند، خودشان را پشت مفاهیم تهی از تعریف مانند عدالت و مبانی دینی پنهان کنند.

سال جاری پر از چالش است

وی درخصوص چالش‌های پیش روی کشور در سال جاری و راهکار حل این چالش‌ها عنوان کرد: سال جاری پر از چالش است. در هیچ زمینه‌ای ما بدون چالش نیستیم. از مسائل زیربنایی و حیاتی مثل وضعیت آب، فرونشست زمین و محیط‌زیست و جنگل‌ها تا مسائل اقتصادی، سطح دستمزدها، ادامه رکود و تورم و مشکلاتی که حوزه اقتصادی با آن درگیر است تا مسائل اجتماعی مثل دوقطبی‌هایی که در مورد مسأله حجاب و برخورد با آن پیش می‌آید که می‌تواند به لحاظ اجتماعی خیلی تنش‌زا باشد و تداوم برخی تنش‌ها در روابط خارجی و ادامه تحریم‌های بین‌المللی از جمله این چالش‌ها است.

احتمال تنش درون مجلس و تنش بین مجلس و دولت

زیدآبادی در مورد ارزیابی خود از نحوه مواجهه مجلس دوازدهم با دولت سیزدهم گفت: فعلا نه سیاست دولت مشخص است و نه سیاست مجلس. معلوم نیست دعواها سر چیست و انگار همیشه کسی که در پاستور است با کسی که در بهارستان حضور دارد، دعوایی با هم دارند. احتمالا این دعواها هم سر انتخابات آینده ریاست جمهوری است. به هرحال مجلسی‌ها دوست دارند بگویند ما به نفع همه گروه‌ها و به ویژه طبقات محروم کار می‌کنیم و طبیعی است که بودجه‌ها را بر این اساس بالا و پایین کنند. دولت هم که مسئول تأمین بودجه‌ها است و دچار فشار و بدبختی است، سعی می‌کند بگوید مجلس در کار من اثر می‌گذارد.