کارشناس مذهبی تلویزیون، گفت که قاتل امام علی نفوذی یهودی‌ها بود.  عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان این کارشناس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این تحریف تاریخی، نادیده گرفتن خطر جهالت و سطحی‌نگری خوارج است. همان جهلی که امروز بیش از هر چیز دیگری دشمن ایران است.»