به گزارش ایسنا، امیرسرتیپ دوم عباس عظیمی، فرمانده منطقه پدافندهوایی شمالغرب ارتش در جمع کارکنان سایت رادار تاکتیکی پل‌دشت، گفت: سطح پوشش راداری کشورمان امروز نسبت به قبل پیشرفت قابل توجهی داشته تا جایی که تمامی تحرکات هوایی در رصد و پایش رادارهای بومی و تمام ساخت داخل است. وی با بیان اینکه پدافند هوایی کشور یکی از قدرت‌های برتر در سطح منطقه به حساب می‌آید، تاکید کرد: رادارهای جمهوری اسلامی ایران قابلیت کشف و شناسایی هر نوع ریز پرنده با هر سطح مقطع راداری را دارند.