دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با بازنشر اخباری از  برکناری معاون اول رئیس‌جمهور از شکایت علیه این افراد خبر داد. به گزارش انتخاب، احسان صالحی در شبکه ایکس نوشت: مقابله با فتنه‌انگیزی خط قرمز قطعی دولت است. امروز رسماً از عوامل انتشار این خبر دروغ شکایت شد. البته مهمتر از برخورد با پیاده‌نظام، شناسایی عقبه و ریشه‌های فتنه‌گری است. چنانچه دستگاه‌های مسئول به وظایف خود در این زمینه با قاطعیت عمل می‌کردند امروز با پیشروی فتنه 

مواجه نبودیم.