محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه که چندی پیش فرزندانش به دلیل فساد مالی بازداشت شده بودند، استعفا کرد. به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه ضمن پذیرش درخواست استعفا، گفت: اگر چه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در گزارش قوه قضاییه آمده است: مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد.