رئیس‌جمهوری آمریکا طی نامه‌ای به روسای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد. به گزارش ایلنا، «جو بایدن» طی بیانیه‌ای تاکید کرد که وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ اعلام شد، بعد از ۱۵ مارس ۲۰۲۴ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. در این بیانیه آمده است که اقدام‌ها و سیاست‌های ایران، همچنان تهدیدی جدی و چشمگیر برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.