مؤسسه مشاوره مالی «نومَد کپیتالیست»، در رتبه‌بندی جدید خود پاسپورت سوئیس را به عنوان «قوی‌ترین» پاسپورت در سراسر دنیا معرفی کرده و پاسپورت ایران را در رتبه ۱۹۰ از ۱۹۹ کشور قرار داده است. بر اساس گزارش این مؤسسه با پاسپورت ایرانی تنها می‌توان به ۱۱ کشور بدون ویزا سفر کرد و در مجموع می‌توان با اخذ ویزا در فرودگاه یا به صورت الکترونیک به ۴۴ کشور دیگر با سهولت نسبی وارد شد. در این گزارش آمده که شهروندان ایرانی در ورود به تعداد زیادی از کشورها از سوی مسئولان یا شهروندان آنها «با خصومت قابل توجهی مواجه می‌شوند.» همچنین ایرانی‌ها از داشتن تابعیت دیگر کشورها «منع» می‌شوند و شهروندان آن سطح پایینی از «آزادی» را تجربه می‌کنند.