حمید رسایی، منتخب تهران در مجلس دوازدهم، در پاسخ به اینکه چه قدر احتمال دارد که مجلس آینده دست روی اعتبارنامه قالیباف بگذارد، به دیده‌بان ایران گفت: اعتبارنامه آقای قالیباف یا هرکس دیگری بستگی به این دارد که کسی که می‌خواهد دست بگذارد، چه مستنداتی دارد. وی افزود: اینگونه شائبه‌ها و ادعاها در اول هر مجلسی صورت می‌گیرد که گاهی کسانی پشت صحنه دامن می‌زنند در حالی که واقعیت این موضوع نیست ولی برای تشدید فضای سیاسی چنین مسائلی را مطرح می‌کنند.