سخنگوی وزارت امور خارجه به انتشار گزارش هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی واکنش نشان داد، آن را به شدت محکوم کرد، فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست. ناصر کنعانی، اظهار کرد: هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌ها، نه‌تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است. این کمیته در گزارشی که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر کرد، مدعی شد که جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» است.