وزارت خارجه کانادا از تحریم مسعود درستی، مدیرعامل متروی تهران و زهره الهیان، نماینده مجلس به دلیل  آنچه «ایفای نقش در نقض حقوق بشر به ویژه سرکوب زنان در جریان اعتراضات سراسری 1401» خواند، خبر داد. وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای با ادعای اینکه کشورش به تعهد خود به حمایت از دختران و زنان از جمله در ایران پایبند است؛ گفت: زهره الهیان به دلیل حمایت از مجازات اعدام برای معترضان ایرانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و مدیرعامل متروی تهران به دلیل تحمیل حجاب بر زنان ایرانی با استفاده از نیروی قهریه تحریم شده است.