امام جمعه سنی‌های زاهدان در خطبه‌های دیروز نماز جمعه با اشاره به کسانی که در این انتخابات شرکت نکرده‌اند، گفت که باید در این مورد «آسیب‌شناسی» شود. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، افزود: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که «نحوه گزینشی که الان در کشور صورت می‌گیرد نتوانسته مدیران توانمند و شایستگاه ملت را به صحنه بیاورد.»