رئیس کمیته بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از ارسال گزارش نهایی کمیته، به رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش مهر؛ بنا بر اعلام کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور)، حسین مظفر، رئیس این کمیته از ارسال گزارش نهایی کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، به رئیس جمهور ایران در روز جاری خبر داد.

مظفر اعلام کرد: این گزارش در راستای اجرای مأموریت‌ها و وظایف محوله از سوی رئیس‌جمهور به کمیته تنظیم شده و ضمن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه ناآرامی‌های سال گذشته و همچنین اقدامات لازم در جهت مسؤولیت پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق شهروندان و نیروهای مجری قانون، حاوی برخی توصیه‌ها و پیشنهادها نیز هست.

رئیس کمیته ویژه خاطرنشان کرد: خلاصه مهم و مؤثری از گزارش ارائه شده به رئیس‌جمهور، طی روزهای آینده به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

لازم به ذکر است که کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با حکم رئیس‌جمهور، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای بررسی ابعاد حوادث سال گذشته تشکیل شد که بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش‌های دستگاه‌های مسؤول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامی‌ها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامی‌ها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضائی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلاءهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات قابل قبول بدون هرگونه جانبداری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور، از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس جمهور برای این کمیته است.

سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کمیته ویژه در بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مبتنی بر داشتن اراده و اهتمام قوی بر رسیدگی و پیگیری، حفظ استقلال کمیته، کشف حقیقت و ارائه روایت صحیح و دقیق از حوادث، مستندسازی گزارش‌ها و ابتنای بررسی‌ها بر شواهد و مستندها، ریشه‌یابی و بررسی علل و عوامل ناآرامی‌ها، پرهیز از پیش داوری و جانبداری و سوگیری در بررسی‌ها و ارائه گزارش و احقاق حقوق آسیب دیدگان از مردم و نیروهای مجری قانون است.

کمیته ویژه جهت دسترسی آسان شهروندان، یک سامانه اینترنتی به نشانه https://specialcommittee.ir و صندوق پستی مستقل را راه‌اندازی کرده و از این سایت و صندوق، امکان ثبت هرگونه شکایت و یا ارسال گزارش به کمیته فراهم شده است.