معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: پرونده هواپیمای اوکراینی در دو مرجع مورد رسیدگی قرار گرفته است، یک مرجع دیوان بین‌المللی دادگستری است که چند کشور علیه ایران اقامه دعوا کردند.  محمد دهقان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: اینکه برخی از کشور‌ها مدعی عمدی بودن این اقدام شدند با عقل مطابقت ندارد، اگر جمهوری اسلامی بخواهد اقدامی انجام دهد، علیه دشمنان خود انجام می‌دهد.  وی ادامه داد: قبلا دادگاه ایکائو به نفع ما رای داده است، اما مجددا برخی کشور‌ها علیه ایران شکایت کردند که ما در حال پیگیری این دو پرونده هستیم.