وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتقاد به حکم شروین حاجی‌پور گفت: خواندن کتاب از یک طرف خوب است که ما بتوانیم افراد را ملزم به خواندن کتاب کنیم ولی در موضوع خاصی مثل چنین چیزی شاید تاثیر و بازتاب‌های خوبی نداشته باشد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد: جوان خوبمان هم ان‌شاءالله بتوانند فعالیت‌هایشان را ادامه دهند.