محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «روز دوشنبه قرار بود جلسه علنی مجلس برگزار شود، منتها به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای تشکیل جلسه علنی، نشست علنی مجلس برگزار نشد.» به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس در طول سه هفته گذشته برای حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و ایام تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود.