محمدعلی ابطحی با تأیید خبر رأی ندادن محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران، در شبکه ایکس نوشت: «شاید تنها راه شنیدن حرف‌های دلسوزانه» آقای خاتمی «رأی ندادن» بود. وی افزود که «خاتمی در انتخابات دیروز قهر نکرد» و «هرکسی به شکلی» دنبال این بود که صدایش شنیده شود. رئیس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نیز تایید کرد که محمد خاتمی در انتخابات ۱۴۰۲ شرکت نکرده است. آذر منصوری، نوشت: «خاتمی در انتخابات دیروز قهر نکرد. فکر کرد شاید تنها راه شنیدن حرف‌های دلسوزانه‌اش ‌رای ندادن باشد. هرکسی به شکلی دنبال این هدف بود.»