سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به پرتاب ماهواره ایرانی «پارس ۱» از طریق پرتاب‌گر روسی «سایوز» عکس‌العمل تندی نشان داد و آن را نشانگر تعمیق شراکت نظامی میان ایران و روسیه تلقی کرد. به گزارش ایسنا، متیو میلر با اشاره به شراکت نظامی ایران و روسیه مدعی شد: همان طور که پیشتر، چند بار به طور علنی هشدار داده‌ایم، این شراکت برای اوکراین، همسایگان ایران و جامعه بین‌المللی خطرناک است. میلر در ادامه اظهاراتش گفت: ما توان خود برای اقدام در پاسخ به شراکت نظامی میان روسیه و ایران را در هماهنگی نزدیک با شرکا و متحدانمان نشان داده‌ایم و اگر ایران پا فراتر بگذارد و موشک‌های بالستیک به روسیه بفروشد، به شما اطمینان می‌دهم که پاسخ جامعه بین‌المللی سریع و شدید خواهد بود.