وزیر کشور درباره شبهه‌ها در این دوره از انتخابات پیرامون اخذ رأی با کد ملی، گفت: هیچ مشکلی نداریم، همه چیز خوب و امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد.  احمد وحیدی،  در گفتگو با خبرآنلاین در واکنش به اینکه در صورتی که شعبه‌ای آفلاین باشد امکان دارد یک فرد در شعب دیگر هم رأی بدهد، تصریح کرد: همه شعب آنلاین هستند.