آخرین نتایج نظرسنجی ایسپا از میزان مشارکت حاکی از آن است که تنها  ۲۳.۵ درصد تهرانی‌‌ها در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند. بر این اساس، میزان مشارکت مردم ایران در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس آخرین نظرسنجی، حدود ۴۱ درصد با سطح اطمینان ۲± است. برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اســلام‌شهر و پـردیس نیز می‌توان میزان مشارکت مردم را نزدیک به درصد «قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنم» ۲۳.۵ درصد با سطح اطمینان ۲± دانست.