فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: قالیباف هیچ سابقه دینی و علمی ندارد! یک پاسدار بوده در حد یک پاسدار ما ایشان را می‌شناسیم، ایشان تئوریسین اسلام نبوده و چیزی نمی‌داند. محمد هاشمی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در مورد سطح مشارکت مردم در انتخابات، تصریح کرد: چند روز بیشتر تا انتخابات باقی نمانده! مثلا فرض کنید مردم اگر به خاطر مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی‌ها، انگیزه نداشته باشند، در این چند روز نمی‌توان کاری کرد و قیمت‌ها را کنترل و تورم را کم و ارزش پول ملی را بالا برد تا انگیزه پیدا کنند.