در نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس‌جمهور، راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی به بحث و بررسی گذاشته شد. به گزارش ایلنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این نشست، گزارشی از کارهای انجام شده و نشست‌های برگزار شده برای اجرای قانون اساسی، ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی را که با قانون اساسی تناقض دارد، در این سامانه گزارش دهند. محمد دهقان، همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و اظهار داشت: جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران در خانه ملی قانون اساسی، به بحث و بررسی درباره ترویج قانون اساسی می‌پردازند.