رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: همان مرجعی که موکل را به عنوان محکوم و مجازات اشد اعلام کرد؛ در ذیل دادنامه آورده که محکوم علیه اگر بتواند بدهی‌اش را  بدهد، استحقاق بهره‌مندی از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات بحث عفو و بخشودگی را مطرح می‌کند و از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود، حقوق قانونی‌اش مدنظر قرار گیرد.